USLUGE ZAVARIVANJA PEHD CIJEVI

Tvrtka Pensito Adriatik d.o.o. u ponudi nudi usluge varenja PEHD cijevi različitih dimenzija te servisiranje PEHD kaveza za uzgoj ribe
Naši dobavljači opreme isključivo su zemlje članice EU (Europske Unije) time garantiramo vrhunsku kvalitetu naših proizvoda.

SUČEONO ZAVARIVANJE
PEHD CIJEVI

Tvrtka Pensito Adriatik d.o.o. nudi uslugu sučeonog varenja PEHD cijevi različitih promjera od 40 do 500 mm

ELEKTROFUZIJSKO
ZAVARIVANJE Plasson PF

Tvrtka Pensito Adriatik d.o.o. nudi uslugu elektrofuzijskog zavarivanja cijevi sa Plasson spojnicama

RUČNI
EXTRUDER

Tvrtka Pensito Adriatik d.o.o. nudi uslugu varenja sa ručnim ekstruderom

SERVIS PEHD KAVEZA I PONTONA

Tvrtka Pensito Adriatik d.o.o. nudi uslugu servisiranja PEHD kaveza